Kursy języka niemieckiego w Centrum Herdera prowadzone są zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), który określa wymagania dotyczące egzaminów językowych, w naszym przypadku egzaminów języka niemieckiego, które można zdawać w centrach egzaminacyjnych Instytutu Goethego.

 

Nasze kursy przygotowują do następujących egzaminów językowych:

Goethe – Zertifikat B1 (minimum 360 godzin nauki)

Goethe – Zertifikat B2 (minimum 480 godzin nauki)

Goethe – Zertifikat C1 (minimum 600 godzin nauki)

Goethe – Zertifikat C2 GDS  (minimum 1000 godzin nauki)

PWDI (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International)

 

A1 i A2 odpowiada poziomowi podstawowemu znajomości języka.

B1 i B2 to średniozaawansowany poziom znajomości języka.

C1 i C2 to zaawansowany poziom znajomości języka.

 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych kompetencji językowych na stronie:

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/plindex.htm

Egzaminy językowe w Gdańsku przeprowadza:

Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut English Unlimited