Zapisy do grup przeprowadzamy na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego i rozmowy z lektorem, na które zapraszamy od poniedziałku do piątku po umówieniu telefonicznym do naszej siedziby – Gdańsk, ul. Ogarna 26. Prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem (58) 305-73-17

Ze względów na ograniczenia w prowadzeniu zajęć stacjonarnych, zdecydowaliśmy się w semestrze zimowym 2021/2022 na lekcje online

Kiedy: poniedziałki – środy, wtorki- czwartki i soboty
kursy popołudniowe, godz. 17.10 – 18.40 lub 18.50-20.20 oraz w soboty 9.00-12.10 z przerwą 10 min (2 x 90 min.)

Liczba uczestników w grupie: 5-10 osób

Wymagania sprzętowe: Internet, komputer z uaktualnionym oprogramowaniem, kamerka internetowa i mikrofon. Semestr zimowy rozpoczynamy 09, 11 i 12 października 2021. Podczas pierwszych zajęć przetestujemy warunki techniczne oraz platformę zoom.us

Opis kursu: lektorzy korzystają z platformy e-learningowej zoom.us Uczestnicy kursu otrzymują od lektora zaproszenie drogą mailową na zamknięte spotkania, w których biorą udział uczestnicy kursu. Platforma zoom daje możliwość pracy zarówno w całej grupie uczącej się razem, jak i podziału na pary lub grupy do wykonywania wybranych zadań. Korzystanie przez uczestników kursu z programu zoom.us jest całkowicie bezpłatne. Dzięki kamerkom i mikrofonom słyszymy się i widzimy nawzajem bardzo dobrze. Na kursach online korzystamy z różnorodnych i bardzo ciekawych materiałów przygotowanych przez lektorów, jak np. quizy, materiały do słuchania, teksty, ćwiczenia gramatyczne, obrazki, filmiki oraz prezentacje.