Działalność kulturalna

Celem Centrum Herdera jest upowszechnianie kultury i języka niemieckiego, który realizujemy poprzez organizowane przez nas:

 • wykłady dotyczące Niemiec i języka niemieckiego,
 • spotkania o Gdańsku i jego niemieckojęzycznej literaturze,
 • konkursy literackie,
 • wieczorki literackie i dyskusyjne,
 • spotkania z pisarzami i tłumaczami,
 • wieczory niemieckojęzycznych gier planszowych,
 • warsztaty językowe dla nauczycieli języka niemieckiego,
 • lekcje biblioteczne dla uczniów,
 • prezentacje podręczników i materiałów pomocniczych do nauki języka niemieckiego,
 • konkursy dla uczniów, nauczycieli,
 • warsztaty tłumaczeniowe ukierunkowane na rozwój umiejętności zawodowych,
 • spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem studiów w Republice Federalnej Niemiec.

Od 2004 roku realizujemy około 20 projektów rocznie. Jest to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Goethe-Institut w Warszawie oraz Fundacji J. G. Herdera. W ostatnich latach w naszych przedsięwzięciach bierze udział ponad 1400 osób rocznie.