1. CENTRUM HERDERA jest ogólnodostępną biblioteką i czytelnią książek oraz czasopism niemieckojęzycznych.

2. ZASADY WYPOŻYCZANIA:

Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy posiadający ważny abonament. Zapisu do Biblioteki dokonujemy na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Abonament ważny jest 12 miesięcy. Czytelnicy zobowiązani są do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany swojego stałego miejsca zamieszkania.

 • Abonament biblioteczny wynosi 30 zł
 • Abonament ulgowy w wysokości 20 zł przysługuje uczniom i studentom za okazaniem legitymacji
 • Abonament ulgowy w wysokości 5 zł przysługuje emerytom i rencistom za okazaniem dokumentu potwierdzającego status
 • Wypożyczając książki, kasety gazety czy czasopisma  Czytelnik wypełnia rewers na każdą pozycję.
 • Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 5 pozycji: 3 książki i 2 kasety audio lub wideo oraz 4 czasopisma.

Nie wypożyczamy książek i kaset audio/wideo opatrzonych pieczątką czytelnia oraz 3 ostatnich numerów czasopism.
CD oraz filmy na nośnikach DVD są udostępniane wyłącznie na miejscu.

Okres wypożyczenia:

 • książki i kasety magnetofonowe – 4 tygodnie
 • kasety wideo – 4 tygodnie
 • czasopisma – 4 tygodnie

Wypożyczone książki, kasety, czasopisma można przedłużyć osobiście, telefonicznie lub mailowo o dalsze 2 okresy wypożyczeń o ile na daną książkę/kasetę nie oczekuje inny czytelnik.

Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów pobierana jest kara pieniężna:

 • za każdą książkę – 1 zł za każdy rozpoczęty tydzień
 • za każdą kasetę magnetofonową – 2 zł za każdy rozpoczęty tydzień
 • za kasetę wideo – 2 zł za każdy rozpoczęty tydzień
 • za gazety i czasopisma – 1 zł za każdy rozpoczęty tydzień

W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki, kasety, gazety czy czasopisma Czytelnik zobowiązany jest zwrócić 200% jej aktualnej wartości.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI:

 • z księgozbioru podręcznego i aktualnych czasopism można korzystać wyłącznie na miejscu.
 • w czytelni obowiązuje cisza.
 • zabronione jest spożywanie napojów, posiłków, palenie tytoniu itp.
 • okrycia wierzchnie, torby itp. należy zostawić miejscach przeznaczonych na garderobę. Centrum Herdera UG nie odpowiada za rzeczy pozostawione w czytelni. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu skutkuje odmową korzystania z biblioteki.

4. W sierpniu (1-31.08) biblioteka jest nieczynna.

Regulamin obowiązuje od 1 marca 2013 roku.

سرور مجازی آلمان سایت بازی انفجار