dr Maria Żukowska – Kierownik Centrum Herdera

Od 1997 roku kieruję działalnością Centrum Herdera. Moje doświadczenie zawodowe, zainteresowania i umiejętności wykorzystuję w codziennej pracy. Od szeregu lat zarządzam portfelem naszych projektów kulturalnych, które chętnie poszerzam o nowe inicjatywy.

Moje zainteresowania:

Fascynacja rozwojem wiedzy i techniki, innowacje, zarządzanie projektami, rozwój umiejętności trenerskich, podróże, muzyka klasyczna.

 

Anna Kowalewska-Mróz

Wykształcenie:
Absolwentka filologii germańskiej i filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Prace magisterskie powstały pod kierunkiem prof. dr hab. Marion Brandt i prof. dr hab. Małgorzaty Czermińskiej. W trakcie studiów germanistycznych roczny pobyt w Halle na Uniwersytecie Marcina Lutra dzięki naukowemu stypendium DAAD, w ramach stypendium studia na germanistyce, historii sztuki i translatoryce. Specjalizacje zawodowe – pedagogiczna i edytorska. Praktyka zawodowa w II LO w Gdańsku i Wydawnictwie Naukowym w Toruniu.

Doświadczenie zawodowe:
Specjalistka ds. administracji w Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego, lektorka języka niemieckiego na kursach przygotowywanych pod opieką merytoryczną Centrum Herdera, nauczyciel akademicki na kierunku Niemcoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim, przewodnik po Trójmieście w języku niemieckim, tłumaczenia polsko-niemieckie dotyczące głównie historii i sztuki Gdańska, w przeszłości redaktor językowy i techniczny w kilku wydawnictwach Trójmiejskich. Prowadzi własną mikro-firmę.

Zainteresowania naukowe:
Studentka Filologicznego Studium Doktoranckiego. Zajmuje się interpretacją dzieł sztuki w literaturze w perspektywie historyczo- i teoretycznoliterackiej oraz współczesną literaturą niemiecką i polską.

Zainteresowania pozanaukowe:
Historia, kultura i sztuka Gdańska i Pomorza, historia sztuki, kultura niemiecka. Z pasją poznaje świat na rowerze.

 

Zbigniew Zembrzuski

Wykształcenie:
Absolwent filologii germańskiej na Uniwersytecie Gdańskim, temat pracy magisterskiej: „Deutsche Akademie und Goethe- Institut 1925-1945. Skizzen zu einer Monographie“. Roczne stypendium DAAD: studia na Wydziale Historii Uniwersytetu w Kilonii/Niemcy. Praktyka zawodowa w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku-Oliwie. Wpis na listę tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Podyplomowe studium prawa niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Nauk Prawnych Uniwersytetu w Kolonii/Niemcy. Stypendia VHS Bremen oraz IIK/Uniwersytet Düsseldorf/Niemcy. Udział w licznych szkoleniach dla nauczycieli i tłumaczy.

Doświadczenie zawodowe:
Specjalista ds. administracji w Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego, lektor języka niemieckiego na kursach przygotowywanych pod opieką merytoryczną Centrum Herdera, tłumacz przysięgły.

Zainteresowania:
Historia ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich, niemiecki język prawniczy i gospodarczy, metodyka nauczania języka niemieckiego, literatura, pływanie.

 

Maciej Nuszkiewicz

Pracuję w Centrum od 1999 roku. Zajmuję się wypożyczaniem książek, uaktualniam stronę www i zajmuję się sprzętem (gdy przestanie działać). Jeśli szukasz jakiejś książki, to zapraszam do mnie.